Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunma Politikası

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Deltam Gıda Temizlik Hizmetleri İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. olarak, anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi;

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; ifade eder.

Kanun kapsamında şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Veri sorumlusu sıfatı ile şirketimiz ve şirketimiz adına şubelerimiz, alt acentelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile şirketimiz ve/veya şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

Kişisel verileriniz, şirketimiz/şubelerimiz/alt acentelerimiz/internet sitemiz/çağrı merkezimiz/ partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Şirketimize deltam.com.tr adresimizden ulaşıyorsanız web sitemizi ziyaret etmek ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz bilgi ve hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu bilgilendirme içeriğini edindiğinizi ve aşağı yer alan onayı verdiğinizi kabul etmektesiniz. deltam.com.tr web adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapıyorsanız kullanıcı ad ve şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız, şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde şifrenizi değiştiriniz. deltam.com.tr sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar olan çerezleri kullanmaktayız. Dilerseniz web sitemizi, çerezleri silerek veya engelleyerek kişisel bilgilerinizi bırakmadan da anonim kullanıcı olarak ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizde veri güvenliğinin sağlanması amacıyla SSL teknolojisi kullanılmakta olup SSL ‘den faydalanabilmek için tarayıcınızın SSL ‘i destekliyor olması ve SSL seçeneğini aktif hale getirilmiş olmanız gerekmektedir.

https://deltam.com.tr adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Yenişehir Mah. Millet Cad. No 34
Lens İstanbul Sitesi D Blok Kat 2/7
Pendik-İSTANBUL
Tel: 444 59 25
Tel: +90 216 487 19 19
Email: info@deltam.com.tr