Asm Hizmet Alımı Avantajları

Aile sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren kamu kurumlarıdır. Bu kurumlar daha önce Sağlık Ocağı olarak hizmet vermekteydi. Asm’de hizmet veren aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bu yönetmeliğe göre Aile sağlığı merkezlerinde yardımcı sağlık personeli, temizlik personeli, att, hemşire, ebe, toplum sağlığı teknisyeni vs. taşeron olarak çalıştırılmalıdır ve bu personelin tüm sorumluluğu da aile hekimene aitdir  Devlet doktorlara personele göre bir bütçe vermiş ve personelin tüm yasal sorumluluklarını da doktora bırakmıştır.

Aile Hekimine Asm Hizmet Alımı Avantajları

Aile Hekimi Sorumluluğu:

Tabii aile hekimlerinin statüsünün farklı olması aslında Asm ( aile sağlığı merkezleri)‘nin bir kamu kurumu olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Asm’lerin bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu nedenle SGK mevzuatı ve bankalar kanunu gereği Asm adına SGK işveren kaydı ve banka hesabı açılamaz. Aile hekimi işveren durumundadır ve tüm sorumluluk ona aittir. İşin hukuksal takibi, çalışan ile doğabilecek hukuksal sorunlarda olabilecek bir dava durumunda muhatap olan işveren aile hekimidir.

Kıdem Tazminatı:

Asm’lerde çalışan personel için işten ayrılma durumunda ödenmesi gereken kıdem tazminatları için bir fon toplanır. Ve bu fonda aylık olarak bir banka hesabında birikir. Bazı Aile Sağlığı Merkezlerinde bu durum göz ardı edilip fon için para biriktirilmez ve zamanı geldiğinde ödeme yapılır olarak düşünülür. Ancak herhangi bir hekim değişikliği, hekim görev yeri değişikliği gibi durumlarda sıkıntılar ortaya çıkar. Fon yaratılmış olsa dahi paralar kanundan dolayı Asm hesabında değil, işveren hekimin ya da Asm’de çalışan hekimlerin ortak hesabında olacaktır. Hesap sahibi doktorun kişisel sorunları, vefat etmesi ya da başka bir nedenden dolayı hesaptaki paranın erişiminde ve kullanımında problem çıkacak ve bir kayıp olacaktır.

Ayrıca sağlık personeline ödenmesi gereken kıdem tazminatı; ödendiği tarihteki brüt asgari ücretten hesaplanır. Bu durumda da Asm’nin fonda biriktirdiği paralar geçen zaman da yetersiz kalacaktır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli, att, toplum sağlığı teknisyeni ve temizlik personelini kendi çalıştıran hekimler, bu personelin izin ya da çalışamaz raporu kullanımları sırasında aksaklıklar yaşayabilirler. Deltam olarak biz personelin izin ya da rapor dönemlerinde ikame personel temin etmekte ve sizi bu dönemde de desteklemekteyiz. Asm hizmet alımı avantajlarından bir tanesi de budur.

Mali Müşavir Sorumluluğu:

Personel çalıştıran aile hekimi personelin özlük hakları ve SGK kayıtlarının takibi için bir muhasebeci ile anlaşmalıdır. Bu muhasebeci tüm bu resmi işleri vekaleten hekim adına yapmaktadır. Bu durumda mali müşavirin işverene ait olan riskler açısından hiçbir sorumluluğu yoktur.

İş Kanunu ve SGK Mevzuat Değişikliği:

Sgk mevzuatları ve iş kanunlarında değişiklikler yapılır ve bu değişikliklerin takip edilip uygulanması şarttır. Bu yükümlülükte işveren hekime artı bir iş yükü olacaktır.

Evrakların Saklanması:

İşveren aile hekimi personel ile ilgili tüm resmi evrakları ( tahakkuk fişi, bordro, hizmet dökümü vs. ) tüm diğer işyerleri gibi 10 yıl muhafaza etmekle yükümlüdür. Yaptırım ve sorumlulukların muhatabı muhasebeci değil her zaman hekimdir.

Sayın aile hekimi biliyoruz ki sizin verdiğiniz hizmetin kalitesi tartışılmaz. Ancak sizin de gördüğünüz gibi Asm yönetimi başlı başına yönetimsel bir iş alanıdır. Personel yönetiminizde en iyi kaliteye ulaşmak ve işinize odaklanmak için profesyonel destekçiniz olarak hep yanınızdayız.  Deltam olarak her zaman “Tedavi Sizin Personel Yönetimi Bizim İşimiz” diyoruz.

Sizin İçin Buradayız

Her türlü sorunuz, isteğiniz ve bilgi talebiniz için bize ulaşabilirsiniz..

Malzeme tedariki ve kalite hizmetinizden dolayı teşekkür ederiz.

Caner Yıldız
Müdür, Zübeyde Hanım İlkokulu
Deltam QR Code

Firma Belgeleri

Kare Kodu Okutarak

Hizmet Kataloğumuzu

İndirebilirsiniz.

Aile Sağlığı Merkeziniz için Teklif Alın